eBadatelna Archivu bezpečnostních složek
  • Fondy
  • Hledání
  • Dokumenty
  • Historie bádání
  • Nápověda
  • O aplikaci
Datace:
?
inv. j.signaturapopisdatacemetrážukládací j.počet souborů
Datace:
?
inv. j.signaturapopisdataceukládací j.počet souborů
HISTORIE ZOBRAZENÝCH SIGNATUR
datumsignaturapopis
HISTORIE VYHLEDÁVÁNÍ
datumhledaný text

Registrace a přihlášení

Badatelnu je možné používat i bez registrace a přihlášení. Je možné procházet fondy, vyhledávat v nich. Není ale možné prohlížet si jednotlivé skeny.

Před osobní návštěvou badatelny vyplňte registrační formulář. Stačí kliknout na odkaz Registrovat, který se nachází na této stránce vpravo nahoře. Povinné položky formuláře jsou označeny hvězdičkou. Důležitá je zejména přesná e-mailová adresa, která bude využívána pro další komunikaci s Vámi.

Po vyplnění všech údajů přijde na uvedenou e-mailovou adresu ověřovací e-mail obsahující odkaz. Na ten je třeba kliknout. Pokud vše proběhne v pořádku, bude tím adresa ověřena. Na stránce, na kterou vede odkaz, si zvolte heslo, které budete používat spolu se svou e-mailovou adresou jako přístupové údaje při přihlašování.

Dalším krokem je buď elektronické ověření identity (návod ZDE), nebo osobní návštěva badatelny. Adresy obou badatelen (jedna sídlí v Praze, jedna v Kanicích u Brna) jsou dostupné na webových stránkách Archivu http://www.abscr.cz/cs/provoz-badatelen a je u nich uvedena i otevírací doba. Obsluha badatelny Vás požádá o občanský průkaz nebo pas a po zkontrolování všech údajů a po ověření totožnosti provede aktivaci dálkového účtu. Od tohoto okamžiku lze po dobu jednoho roku prohlížet archiválie fondů v eBadatelně dálkově.

Teď už stačí se jen přihlásit do badatelny. Stačí kliknout na odkaz Přihlásit na stránce v pravém horním rohu. Pak vyplníte svoje přístupové údaje: mail a heslo a potvrdíte je.

Uživatelské prostředí eBadatelny

Prostředí eBadatelny umožňuje jednoduše procházet strukturu fondů, prohlížet metadata, vyhledávat v nich, zobrazovat a číst stránky dokumentů v plné velikosti, exportovat je do PDF souboru pro tisk a pro další badatelskou práci.

Webová aplikace je členěna do tří hlavních záložek (viz horní pruh vlevo): Fondy, Hledání, Dokumenty.

Fondy

Procházet úrovněmi fondů, jejich částmi a inventárními jednotkami jde několika způsoby. Směrem dolů, tedy od fondů k jednotlivým inventárním jednotkám, se naviguje pomocí dvojkliku na dotyčnou položku (rozkliknutí) nebo kliknutím na tlačítko „Rozbalit“. Směrem nahoru, od inventárních jednotek k fondům, je možné se pohybovat stiskem tlačítka „O úroveň výš“ nebo pomocí tzv. drobečkové navigace.

Drobečková navigace zobrazuje celou cestu od nejvyšší úrovně (Fondy ABS) až do úrovně aktuálně zobrazené. Odkazy jsou aktivní („klikatelné“), díky drobečkové navigaci není obtížné se okamžitě přenést zpět na požadovanou vyšší úroveň hierarchie.

Hledání

V prostředí eBadatelny lze jednoduše vyhledávat v popisných metadatech fondů a inventárních jednotek včetně rejstříkových záznamů.

Vyhledávání je přístupné jak v záložce Fondy, tak v samostatné záložce Hledání, kde se také zobrazují výsledky.

Aplikace umožňuje prohledávat plnotextově všechna dostupná pole. Základní vyhledávání používá slovníky, které dokáží vyhledat většinu tvarů kořene daného slova bez ohledu na diakritiku. Může se tedy stát, že při zadání některých velmi krátkých slov (např. „Rak“) bude vyhledáno množství málo relevantních výsledků. V takovém případě je dobré použít některý z omezovačů či vyhledávat dle specifických kritérií (viz níže). Obdobně při zadání slova „rek“ mohou být vyhledána i některé inventární jednotky související se slovem „řeka“ nebo s „Řeky“. Protože jsou však výsledky řazené dle relevance, budou ty, které obsahují přímo slovo „rek“, na nejvyšších místech.

Výsledky základního vyhledávání zahrnují i nalezené případy krycích názvů svazků, tedy např. při zadání slova „Žába“ budou výsledky obsahovat i archiválii vedenou na osobu Pulec, jejíž krycí jméno je nepřekvapivě Žába.

Reprodukce vyhledaných archiválií lze prohlížet obvyklým způsobem, tedy přes zobrazení okna náhledů a následně i samotných stránek v plné velikosti. U jednotek zobrazených ve výsledcích je možné se dostat o vybrané úrovně výš pomocí navigace nad výsledky vyhledávání.

Návrat na vyhledané položky je umožněn opětovným kliknutím na záložku Hledání, kde jsou výsledky zobrazeny až do zavření aplikace nebo do provedení dalšího hledání.

Omezovače

Omezení období vyhledávání je možné za pomoci lišty s datací (od – do).

Další možností je použití filtru fondů, v němž lze zadat omezení hledání jen na určité fondy nebo tématiky. Vždy je třeba zadat hledané slovo a poté stisknout tlačítko „Vyhledat“.

Vyhledávání dle specifických kritérií

V záložce Hledání jsou navíc pole, která umožňují vyhledávat dle specifických kritérií, přičemž nápověda pro jejich užití se zobrazí po najetí na tlačítko „Vyhledat“ u jednotlivých polí.

Plnotextové vyhledávání umí automaticky najít i další gramatické tvary hledaného slova, především v rozšířeném vyhledávání u zadávání vyhledávání osob (příjmení, jméno) nebo krycích jmen někdy ovšem může být užitečné zadat jen část slova následovanou hvězdičkou, například „foto*“ nalezne jak tvary slova „fotografie“, tak tvary jako „fotodokumentace“ apod.

Podobně jako hvězdička funguje v uvedených případech také otazník, ale jen pro jeden znak. Například „Have?“ nalezne tvary slova „Havel“, nikoli však tvary slova „Havelka“.

Dokumenty

Na úrovni inventárních jednotek se automaticky otevře okno s náhledy stránek. Po kliknutí se zobrazí stránka v plné velikosti pro čtení. Mezi stránkami jedné inventární jednotky je možné se pohybovat pomocí náhledů, ale i prostřednictvím tlačítek s šipkami doleva a doprava. Stránky je také možné otáčet a zvětšovat.

Stahování a tisk PDF souborů

Pokud chcete nějakou stránku nebo stránky stáhnout samostatně do PDF souboru, je to jednoduché. Stačí označit příslušný náhled nebo náhledy myší a stisknout tlačítko „Exportovat vybrané do PDF“. Pokud chcete označit více stránek, je možné myší označit první stránku a se stisknutou klávesou [Shift] kliknout na poslední stránku, o kterou máte zájem. Označí se tak i všechny stránky mezi nimi.

Podobným způsobem je možné stahovat celé inventární jednotky v plném rozlišení ve formátu PDF. Stačí otevřít danou inventární jednotku v okně náhledů a stisknout tlačítko „Exportovat vše do PDF“. Pozor ale na to, že některé jednotky jsou poměrně objemné, mohou mít i tisíce stran a chvilku trvá, než se stáhnou.

Historie

Každý badatel má k dispozici svou historii, která je přístupná na stejnojmenné záložce. Má dvě části: historii všech zobrazených inventárních jednotek, historii vyhledávání. Jde se tak rychle vrátit k inventární jednotce, kterou jste studovali před chvílí, a lze znovu vyhledávat stejný text.

Náměty od uživatelů eBadatelny

Platforma eBadatelna.cz se má dále rozvíjet a budou v ní postupně přibývat další fondy Archivu bezpečnostních složek. Oceníme zpětnou vazbu, kterou zasílejte na adresu ebadatelna@abscr.cz.

Přejeme Vám hodně badatelských úspěchů!

eBadatelna Archivu bezpečnostních složek

Elektronická badatelna Archivu bezpečnostních složek slouží k dálkovému nahlížení do archiválií dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a k zobrazování archivních pomůcek k archivním fondům našeho archivu. Jde jak o nové archivní pomůcky, tak o pomůcky, jež byly přepsány z tištěné verze. Najdete je pod záložkou „Fondy“. Pokud jsou již k jednotlivým inventárním jednotkám vloženy jejich digitální reprodukce, můžete je rovněž zobrazit. Zobrazení archivních pomůcek a vyhledávání v nich nevyžaduje registraci, nicméně po kliknutí na příslušný sken si aplikace vyžádá Vaši autorizaci. Pokud jste již v systému zaregistrovaní, stačí zadat Váš e-mail a heslo a můžete prohlížet archiválie bez omezení. Pokud doposud zaregistrováni nejste, postupujte, prosím, dle návodu v záložce „Nápověda“, kde jsou i další informace pro usnadnění práce s aplikací. Vyhledavač k fulltextovému prohledávání archivních pomůcek najdete pod záložkou „Hledání“.

Novinky

22. října 2019
Do eBadatelny jsme přidali možnost registrace/aktivace uživatelského účtu ryze elektronickou cestou, tedy bez nutnosti osobní návštěvy některé z našich badatelen (z důvodu ověření Vaší totožnosti). K tomuto účelu využíváme služeb portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci jako nástroje pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele (eidentita.cz). K ověření totožnosti je možné v současné době použít dva identifikační prostředky:
1) občanský průkaz s aktivovaným čipem (vydaný po 1.7.2018)
2) uživatelský účet národní identitní autority
Přejeme příjemné bádání!

30. dubna 2018
Do eBadatelny jsme přidali obsáhlou skupinu (více než 460 000 skenů) digitálních reprodukcí archiválií z části sbírky Svazků kontrarozvědného rozpracování (KR-MV) – celkem 2645 svazků a ze sbírky Svazků tajných spolupracovníků (TS-MV) – celkem 2979 svazků, které jsou v archivu uloženy na mikrofiších. Jedná se o další část svazků z provenience Státní bezpečnosti (první část těchto svazků byla do eBadatelny vložena v roce 2017). Vzhledem k některým zákonným omezení se stále ještě nejedná o kompletní sbírku svazků tzv. centrálních útvarů MV. Do eBadatelny nejsou prozatím vloženy také svazky TS a KR archivované v jiných krajích (České Budějovice, Plzeň, Ústí, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Nejsou zde rovněž tzv. Materiály trvalé hodnoty, které se dochovaly v papírové podobě. U svazků ze sbírky Svazků tajných spolupracovníků (TS-MV), je nutno zdůraznit, že pod tímto souborným názvem jsou nejen svazky agentů, rezidentů aj., kteří s StB spolupracovali vědomě, ale i svazky důvěrníků a kandidátů tajné spolupráce, které nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, kategoriemi vědomé spolupráce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon), nejde tedy vždy o vědomé spolupracovníky bývalé Státní bezpečnosti. Podrobnější informace k jednotlivým kategoriím svazků najdete zde. Poznámka „Rozsudek“, uvedená u některých jmen, znamená, že k předmětnému svazku existuje pravomocný rozsudek příslušného soudu o neoprávněnosti evidence dané osoby jako spolupracovníka StB. Rozsudek je možné zpřístupnit na základě žádosti v badatelně archivu. Pokud zde hledaný svazek nenajdete, je vždy lepší obrátit se na Archiv bezpečnostních složek, který může existenci svazku ověřit ve vlastních databázích. Obracejte se na nás prostřednictvím žádanky či e-mailu na adresu info@abscr.cz.

Co v eBadatelně najdete

Do eBadatelny jsou prozatím zařazovány plně digitalizované fondy, k nimž existují alespoň základní popisné informace, které umožní badatelům samostatnou orientaci. Z legislativních důvodů je pro registraci nutné ověření identity badatele buď během osobní návštěvy v „kamenné“ badatelně Archivu (pro toto ověření je vyžadován občanský průkaz nebo cestovní pas) nebo elektronickou cestou (více viz ZDE). Aktivace dálkového účtu pak platí po dobu jednoho roku. Pro další prodloužení je nezbytná opětovná osobní návštěva badatelny. Tento požadavek je analogií k režimu běžných badatelů, kteří každým rokem obnovují badatelský list.

Po dobu jednoho roku má zaregistrovaný badatel možnost studovat vybrané archiválie z libovolného počítače s internetovým připojením, vybaveného moderním prohlížečem (podporovány jsou Internet Explorer 9 a vyšší, Microsoft Edge, Chrome, Firefox a další). Do elektronického badatelského listu jsou automaticky zaznamenávány všechny inventární jednotky, do kterých uživatel nahlížel. Záznamy o prohlížených archiváliích ani osobní údaje uživatelů Archiv nepředává žádným dalším stranám a využívá je výhradně a v míře nezbytné pro naplnění požadavků zákona č. 499/2004 Sb.

Fondy i inventáře budou průběžně přibývat, o čemž Vás budeme informovat níže v části „Novinky“.

Co v eBadatelně nenajdete

Fondy Archivu bezpečnostních složek byly naneštěstí po řadu let digitalizovány chybnou metodikou a převážně bez dostačujícího popisu. Náprava tohoto stavu je mimořádně pracná, což nám bohužel neumožňuje zpřístupňovat veškeré digitalizované archiválie a tento stav potrvá ještě dlouho. V aplikaci eBadatelna tedy nebudou zpřístupněny fondy, které prozatím nemají dostatek popisných informací, nebo jejich digitalizace vykazuje tolik chyb, že by mohly badatele vést k chybným interpretacím. Intenzivně pracujeme na možnosti zpřístupnit další fondy a alespoň části doposud digitalizovaných svazků. Přestože jsme vybrali ke zpřístupnění fondy, které co do kvality a úplnosti považujeme za nejméně problematické, může se stát, že některé digitální reprodukce nebudou plně odpovídat originálu. V takovém případě je možné badatelům předložit originální archiválie, pokud to jejich fyzický stav dovolí.

Náměty od uživatelů eBadatelny

Platforma eBadatelna.cz se má dále rozvíjet a budou v ní postupně přibývat další fondy Archivu bezpečnostních složek. Oceníme zpětnou vazbu, kterou zasílejte na adresu ebadatelna@abscr.cz.

Přejeme Vám hodně badatelských úspěchů!